CHIẾN THUẬT CHUNG LÀM IELTS WRITING TASK 2 - PHẦN 1

CHIẾN THUẬT CHUNG LÀM IELTS WRITING TASK 2 - PHẦN 1 from Youtube by Nguyễn Ngọc Bách, 85,542 views

Recommended video:
CHIẾN THUẬT CHUNG LÀM IELTS WRITING TASK 1
IELTS Writing task 1: describing a diagram

Description:
- Bài giảng có tham khảo: ielts-simon, sách write right, sách Academic Writing for IELTS, Writing Task 2 Mat Clark...và một số tài liệu khác - Xem thông tin về lớp học IELTS Writing của mình ở HN tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B-99WfA7uKpcNUM3VlpvNFJNVnc/edit?usp=sharing - Đăng ký kênh video của mình và like page facebook sau để cập nhật thông tin về các video bài giảng tiếp theo nhé :D https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0

Related Images