12سوره‌تی النعام به‌ شی

12سوره‌تی النعام به‌ شی from Youtube by abubekr salaih, 108 views

Recommended video:
گۆرانی ئینزیبات...ئارام شه‌ یدا..به‌ شی 2 - YouTube
ئه‌و ده‌نگه‌ی مه‌ستت ئه‌کات به‌ بێ باده‌

Description:
ته‌ فسی ری ئاسان به‌ زمانی کوردی خوای گه‌وره‌ بی کاته‌ تویشو قیمه‌تی ئه‌و برایانه‌ خوای گه‌وره‌ چا که‌ی چا که‌ کاران وون نا کات له‌ دو عای خیر بی به‌ شیا ن مه‌که‌ن خوای گه‌وره‌ پا داشتیان بداته‌وه‌ ئیمه‌ مه‌ش بی به‌ ش مه‌ که‌ن له‌ دوو عای خیر

Related Images