LIFE HACKS: Paglagay ng Dalawang Plato sa Microwave

LIFE HACKS: Paglagay ng Dalawang Plato sa Microwave from Youtube by Paula Padilla, 32 views

Recommended video:
Dalawang batang babae ang ganda ng boses "ikaw ang sagot sa aking panalangin"
Huwebes sa huling dalawang linggo ng Dugong Buhay

Description:
Bibal, Patricia Mitzico Flores, Shanneia Marie Villono, Allyssa Marie Artuz, Jose Miguel Cristobal, Anna Beatriz Dela Paz, Francine Marie Felizardo, Fritz Ian Lazo, Alyssa Marie More, Aliana Alexa

Related Images