64 Movement Tai Chi section 3 (2009.12.12)

64 Movement Tai Chi section 3 (2009.12.12) from Youtube by William Tsai, 661 views

Recommended video:
Tai Chi - Yang Style 24 Movements
103 movements Yang Style Tai Chi form performed by Yang Jun

Description:
Welcome to visit Vancouver Acadia Tai Chi Club http://acadia2.blogspot.com/ Section 3 46. You Lan Que Wei 47. You Shuang Feng Guan Er 48. Zuo Shuang Feng Guan Er 49. You Chuan Zhang 50. You Shi Zi Tui 51. Zuo Chuan Zhang 52. Zuo Shi Zi Tui 53. You Long Hei Tou 54. You Zhi Dang Chui 55. You Shang Bu Qi Xing 56. You Tui Bu Kua Hu 57. You Zhuan Shen Bai Lan 58. You Wan Guong She Hu 59. Zuo Zhi Dang Chui 60. Zuo Sheng Bu Qi Xing 61. Zuo Tui Bu Kua Hu 62. Zuo Zhuan Shen Bai Lan 63. Zuo Wan Guong She Hu 64. He Tai Ji

Related Images